Leie før eie

Med dagens strenge krav til boliglån, med 15 prosent egenkapital, vil det være flere som ikke har mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet. Det ønsker Halden Boligbyggelag (HABO) å gjøre noe med. Våre leilighetsbygg «Fladstadtunet» kan du nå leie en helt ny leilighet inntil 5 år før du kjøper den. Ved hjelp av verdistigningen på boligen du leier, kan egenkapitalkravet dekkes når du en dag ønsker å kjøpe den.

På Halden Boligbyggelag (HABO) sine nettsider kan du lese mer om «Leie før eie».